SpillPenger

Casino lovlig for nordmenn?

Er det lovlig med utenlandske pengespill i Norge?

Leser man det som blir skrevet i norske medier om utenlandske spillselskskaper og nordmenn, er det ikke så overraskende at det hersker en del forvirring rundt lovligheten av pengespill på nett. Kortene blandes ofte i denne debatten. Det gjør det ikke særlig oppklarende. Heller mer forvirrende. For å klargjøre hva som er tillatt og ikke er det en fordel å skille epler og pærer.

Norge har spillemonopol

For å gjøre en ting klart med en gang så er det kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som kan tilby spill i Norge. Fra norsk grunn. Dette er et regime som ble vedtatt og videreført av Stortinget senest i 2017. Dermed har Norge et spillmonopol som gjør at bare disse to aktørene kan tilby og markedsføre spill fra Norge. I tillegg kan humanitære organisasjoner ha sine lotterier. At dette etterleves blir fulgt opp av og kontrollert av Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet).

Spill hos utenlandske spillselskaper er tillatt

Imidlertid har verden forandret seg de siste tiårene. Noe som vanskeliggjør å opprettholde spillmonopolet. Det vil si det er lett å vedta, men vanskeligere å oppnå i praksis. Årsaken til det er internett. Utviklingen med raskt og billig internett har gjort at det har kommet mange aktører som tilbyr spill online.

Dermed kan norske spillere spille på nettet fra Norge hos nettcasinoer som operer fra utlandet. Og det er ikke ulovlig hverken for selskapet eller spilleren.

Uten internett kunne man selvsagt hindret slikt spill, men Norge er ikke et land som sperrer nettet for sine innbyggere. Dermed kan norske spillere spille på nettet fra Norge hos nettcasinoer som operer fra utlandet. Og det er ikke ulovlig hverken for selskapet eller spilleren.

Nekting av nettspill er brudd på EØS-retten

Grunnen til at Norge ikke kan nekte slikt spill via lovverket henger sammen med at vi er medlem av EØS, og dermed må forholde oss til EØS-retten. Og dette lovverket er klinkende klart. Det er ikke forbudt for nordmenn å spille på nettet hos utenlandske operatører. Derfor kan man ikke nekte dette.

Videre lesning: Dette må du vite om skatt på dine gevinster

Det norske spillmonopolet har eksistert lenge i Norge. Lenge før landet ble en del av EØS. Derfor fikk Norge videreføre dette da vi ble medlem. Hva som eventuelt vil skje om dette utfordres innenfor EØS-domstolen i dag, er en annen sak. Norsk Tipping har også begynt med casinospill på nett, og om dette er i tråd med EØS-retten strides de lovlærde om.

Vanskelig å opprettholde spillmonopolet i praksis

Leser man i norske medier kan man hele tiden få inntrykk av at det norske lovverket brytes. Dette blir hevdet i klare ordelag av både politikere og Lotteritilsynet. Det som er sannheten er vel at lovverket hele tiden blir utfordret. Og at det i en verden med teknologi som ikke ser landegrenser, er mye vanskeligere å oppnå målsettingene for regelverket i praksis. Det betyr imidlertid ikke at politikere og tilsynsmyndigheter ikke gjør sitt beste for å hindre eller redusere spillingen hos utenlandske aktører.

Forbudt for norske banker å formidle pengetransaksjoner til utenlandskspill

Lotteritilsynet har et mandat for sitt arbeid. Det er å forhindre eller vanskeliggjøre spill hos utenlandske spillselskaper. Derfor kom det allerede i 2008 på plass et regelverk som pålegger norske bank- og finansinstitusjoner et forbud mot å formidle penger til og fra slike operatører. Dette førte til at nettcasinoene raskt fikk på plass andre løsninger via tredjepart. Etter den tid har det vært en katt- og muslek mellom Lotteritilsynet og spilloperatørene.

Innskudd i casino: Slik bruker du e-wallets

Og med stadig strengere krav til innrapportering av konti som formidler slike transaksjoner samt utestengelse av aktører som gjør det. Imidlertid har ikke dette hindret nettspillingen. Det har bare gjort det noe mer krevende å sette inn penger og motta gevinster.

Mye markedsføring av spill fra utlandet

Både Lotteritilsynet og politikerne har påpekt at det foretas mye ulovlig markedsføring av utenlandskspill overfor nordmenn. Der er lovverket svært så klart. Dette er ikke lov i Norge hverken på norske nettsteder eller via mobil. Imidlertid er det vanskelig å se på TV uten å bli eksponert for slik reklame. Det er fordi at enkelte TV-kanaler sender fra utlandet. Dette gjelder i hovedsak fra Storbritannia, og det snakkes om mye penger. Markedsføringen har vokst mye de siste årene og utgjør mer enn 860 millioner kroner i året. Dette kan gjøres siden det sendes fra utlandet og at Norge er med i EØS. Ser man på de riktige kanalene blir man derfor eksponert for mye slik reklame.

Norske politikere og regjeringsmedlemmer har forsøkt å få TV-selskapene til å slutte med dette, men siden dette er en god inntektskilde og de mener at det er full lovlig, er det ikke blitt slutt på dette. Sannsynligvis er det bare et tidsspørsmål før dette blir midlertidig stoppet og Norge må føre sak for EØS-retten.

DNS-blokering innført i Norge

Det siste tiltaket som er innført for å vanskeliggjøre spill fra Norge er såkalt DNS-sperre. Tanken bak er at det skal gi spillerne en anledning til å tenke seg om . Det er nemlig enkelt å omgå denne sperringen. Og selv om man får opp en melding om at siden er i strid med norsk lov, er det fremdeles ikke forbudt å entre siden.